αρνάκι με χειμωνιάτικα λαχανικά

αρνάκι με λαχανικά